Từ tháng 1 đến tháng 7, tổng lợi nhuận Từ tháng 1 đến tháng 7, tổng lợi nhuận của doanh nghiệp hóa c

2022-07-11 17:08

Từ tháng 1 đến tháng 7, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô được chỉ định đạt 3.523,59 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 0,7% so với 6 tháng đầu năm nay. Trong đó, tổng lợi nhuận của ngành sản xuất nguyên liệu hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.


Từ tháng 1 đến tháng 7, trong số các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô được chỉ định, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước đạt 651,26 tỷ nhân dân tệ, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận của các xí nghiệp tập thể đạt 25,54 tỷ nhân dân tệ, giảm 0,5%; Tổng lợi nhuận của khối doanh nghiệp cổ phần đạt 2.412,39 tỷ NDT, tăng 7,9%; Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp đến từ Hồng Kông, Macao và Đài Loan đạt 874,86 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,8%; Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp tư nhân đạt 1.242,45 tỷ NDT, tăng 8,7%.


Từ tháng 1 đến tháng 7, trong số 41 ngành công nghiệp, tổng lợi nhuận của 30 ngành tăng so với cùng kỳ năm trước, một ngành đi ngang và 10 ngành giảm. Lợi nhuận của các ngành công nghiệp chính như sau: ngành dệt may tăng trưởng 6,1%; chế biến dầu mỏ, luyện cốc và nhiên liệu hạt nhân tăng hai lần; ngành sản xuất nguyên liệu hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 13,2%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 7,8%; và nấu chảy và cán kim loại đen tăng 1,3 lần. Ngành sản xuất thiết bị chuyên dụng tăng 7,1%; sản xuất ô tô tăng 8% t; sản xuất máy móc và thiết bị điện tăng 16,3%; sản xuất máy vi tính, thông tin liên lạc và thiết bị điện tử khác tăng 17,7%; ngành công nghiệp khai thác và tẩy rửa than tăng 19%; và sản xuất thiết bị nói chung tăng 0,3%. Sản xuất và cung cấp điện, nhiệt giảm 4,5%, trong khi hoạt động khai thác dầu khí chuyển từ lãi thành lỗ.